Gast ombord

Vil du med ud og opleve verden?

Vores langtur er ikke baseret på en masse fastlagte togter.
Vi vil bare gerne sejle og nyde at vi ikke har travlt og skal nå 117 ting. Men der er plads til at blive gast på en del af vores tur.

Kunne du tænke dig at dele eventyret med os, så kontakt os endelig.

Vi glæder os til at høre fra dig

HVAD ER LANGTURSSEJLADS?


At sejle på langtur er en anderledes måde at rejse på, og som gast på en sejlbåd keder man sig aldrig. Dels er der masser af kultur- og naturoplevelser og -aktiviteter at kaste sig ud i, men man indgår også i et samarbejde om at styre og vedligeholde båden, der både skal fragte besætningen fra A til B – og som også er stedet, hvor alle sover, spiser og har det fælles sociale liv. Som besætningsmedlem på en langturssejlads indgår du i en helt unik og intens social sammenhæng med en særlig ansvarsfordeling og et hierarki, der adskiller sig fra livet på landjorden.


Livet på en båd indeholder en hel masse forskellige ting. Én ting er tiden på vandet med sejlene oppe – en anden er klargøring til sejlads, planlægningen og selvfølgelig også det simple liv for anker i en lille bugt.

Som gast på Tujunga deltager du i alle daglige opgaver ombord. Der kan for eksempel være tale om sejlads, rorvagt, proviantering, madlavning, opvask, rengøring, drift af watermaker, vedligeholdelse, reparationer af båden og en masse andet nyttigt.

Langturssejlads byder på mange forskellige former for sejlads. Det kan være de korte dagssejladser, de lange sejladser som kan strække sig over flere døgn og oceansejladser som ofte tager flere uger.

Langturssejllads er ikke en chartertur! Langturssejlads er et sejlende kollektiv hvor alle deltager, hjælper og bidrager med ALT - men også dér hvor minderne skabes sammen!


SEJLERFARING ELLER LYSTEN TIL AT LÆRE


Hos os er det ikke et krav, at du allerede kan sejle, om du på forhånd kan binde et knob eller udregne en kurs, men det er klart en fordel at du som minimum har prøvet at sejle på en sejlbåd. Derimod er det et krav, at du har lyst til at lære at sejle og har en naturlig nysgerrighed til sejladsen. Der er rigtig gode muligheder for at blive en god sejler, eller i hvert fald få forståelse for, hvad sejlads kræver på en tur med os. Togterne indeholder forskellige former for sejlads og forskellige mængder af sejlads. Eksempelvis vil der være færre sejltimer når vi ø-hopper i Caribien end når vi krydser oceaner. Men vi er sikre på, at begge dele kan noget specielt – men på hver sin måde. Husk derfor at forventningsafstemme med dig selv, inden du sender en ansøgning afsted.


VIND OG VEJR SÆTTER RAMMERNE


På grund af uventet vejrskifte eller problemer med båden, kan det ske, at et togt forsinkes eller må lægges om – og måske op til flere gange. Vi kontrollerer (desværre) ikke vejret, så det er vigtigt, at du er forberedt på, at vi som ydmyg sejlbåd ligger under for Moder Naturs luner og store krafter. Vi sejler når vind og vejr tillader det, og derfor er det umuligt for os 100% at være herre over tidsplanen for togtet.


På det lavpraktiske plan kan det betyde, at vejret kan medføre ændringer i ruter og destinationer undervejs på togtet, samt at du som gast udviser fleksibilitet omkring tidspunkterne for på- og afmønstring. Eksempelvis er det en god ide, at have plads i kalenderen på begge sider af togtet for at undgå stress i tilfælde af forsinkelser, og desuden at sørge for, at budgettet kan holde til et par ekstra overnatninger på et hotel, hvis det alligevel ikke er muligt at påmønstre på båden på den planlagte dato, fordi vejret driller. Vær desuden klar på, at det kan være en god idé at bestille en fleksibel flybillet. Fleksibiliteten i flybilletten kan blive nødvendig, hvis båden - midlertidigt - forhindres i at sejle til det planlagte på- eller afmønstringssted.


OM AT VÆRE GAST

En gast er ikke en gæst, men en person der ombord bidrager til sejladsen ved at tage vagter, deltage i det sociale samt det økonomiske (køjepenge).

Udover de fantastiske destinationer vi skal opleve, er der også en dagligdag på båden der skal passes. Der skal laves mad, ryddes op, gøres rent og vedligeholdes båd.

Da langturssejlads slider utroligt meget på en båd, især i de varme lande, vil du som gast derfor være med til bidrage til vedligehold gennem køjepenge, som
du betaler for at sejle med på turen. Vedligehold kan f.eks. være nye reservedele til båden, udstyr der går i stykker og sejlreperation o.l. 


Vi forventer at du er åben og social anlagt, da vi jo vil bo tæt men godt. Du skal være indstillet på, at rumme andres forskelligheder og være god til at fortælle hvis der er noget der går dig på, eller andet du har brug for at tale om. Har du brug for alenetid kan du enten gå i kahytten, på fordækket, tage en tur på paddleboard eller tage earpods i ørerne. Vi får alle brug for vores alenetid, og det skal der være plads til.

Som gast deler du kahyt med en anden gast eller din rejsemakker hvis I er to der er afsted sammen.  Alternativt kan man på de varmere destinationer, sove under stjernerne i cockpittet eller på fordækket. Vi har maksimalt 2 gaster med af gangen (måske 3 over de længere sejladser, som Atlanten og Stillehavet)


SOCIALT FÆLLESSKAB


Vi bor tæt sammen på en sejlbåd. Besætningen består som udgangspunkt af 4 personer i alt. Det betyder at der er begrænset privatliv. Som gast skal du være meget rummelig og tolerant over for andre mennesker. Vi kan være meget forskellige men alligevel skal vi have en hverdag med sejlads, praktiske opgaver og socialt samvær til at glide. Det kræver at alle ved hvornår man skal sætte ind og hvornår man skal sige pyt.

Hver dag samles hele besætningen til et “fællesmøde” hvor vi snakker om alt der rører sig. Det kan være planen for næste sejlads, vejret, indkøb, udfordringer osv. På den måde håber vi, at misforståelser ikke kommer til at ødelægge stemningen ombord. Vi har ikke lyst til, at lave en masse regler for vores fællesskab, så husk at sige til og fra i god tid og på en ordentlig og respektfuld måde.


ØKONOMI
Ombord på Tujunga er økonomien for en gast delt i to elementer, køjepenge og fælleskassen.
KØJEPENGE

Som gast ombord er man med til at dele udgifterne til almindelig vedligholdelse, reperationer, daglig drift og indkøb af nyt udstyr til båden. Det er en deleøkonomi som vi kalder for "KØJEPENGE.

Køjepenge betales i forbindelse med godkendelsen af din gasteplads – og er dermed også din garanti for en plads på togtet.

Køjepenge udgør 275 DKK i døgnet. 
Dog er køjeprisen 300 DKK i døgnet når vi er i Stillehavet. Dette skyldes en usædvanlig høj forsikringssum i det område.


FÆLLESKASSE

I tillæg til køjepengene, sejler vi som et kollektiv. Alle ombord bidrager derfor til fælleskassen som bl.a. dækker udgifter til mad, vand, drikkevarer, havneudgifter, benzin til dinghy, diesel til båden, vejrudsigter mv.

Du skal påregne at gebyret til fælleskassen vil være omkring 3.500-4.500 kr. pr. måned. Prisen varierer efter hvor man befinder sig i forhold til eksempelvis priser på mad. Der skal dertil også tages højde for områder som f.eks. Panamakanalen og Galapagos, hvor der kan forventes en højere indbetaling til fælleskassen, bl.a. grundet højere indtjekningspriser etc.


Beløbet betales én måned forud (3.750 kr.). Ved afslutning af hvert togt opgøres kassen og evt. overskydende beløb tilbagebetales eller evt. underskud indbetales. Regnskabet vil altid være tilgængeligt for alle.


LOMMEPENGE

Udgifter til oplevelser, restauranter, café/bar, udflugter samt hoteller mm. er individuel betaling, og er ikke en del af den faste pris. Yderligere skal du som gast medregne omkostninger for flybilletter, visum, forsikringer og vacciner, som du selvstændigt skal sørge for er på plads inden du påmønstrer.

Visum er gratis i de fleste lande vi kommer til, der kan dog være et gebyr for stempel i passet. Flybilletter tur/retur svinger fra 3.500 DKK når vi er i Caribien til 15.000 DKK i Fransk Polynesien. Husk at have luft i budgettet til at tage et par dage på hotel, hvis båden skulle blive forsinket. Det er også meget rart efter endt togt at tage en nat eller to på hotel, inden turen går hjemad mod Danmark.BETALING

Du betaler depositum svarende til 1 måneds (30 dage) køjepenge kr. 8.250,-
Når depositum er indbetalt, er gastepladsen endeligt bekræftet. De resterende køjepenge skal indbetales senest 2 måneder før påmønstring. 

RETNINGSLINIER

 • Hvis du selv ønsker at afmønstre før et togt er afsluttet, refunderes køjepenge som udgangspunkt ikke.
  Dog kan et beløb refunderes hvis der er fundet en anden gast, som kan overtage pladsen (betinget af at Skipperparret godkender personen).
 • Hvis du melder fra på et togt, tilbagebetales depositum kun hvis det lykkes os at finde en anden gast.som vi kan godkende. Vær derfor sikker på, at du kan deltage inden du tilmelder dig.
 • Hvis skipper beder dig om at afmønstre før tid tilbagebetales køjepengene fra den dag du afmønstrer til togtet afsluttes.RENGØRING, VAGTER OG HYGIEJNE


RENGØRING OG OPRYDNING

Rengøring er typisk en fællesopgave. Rengøring og oprydning sker på daglig basis og ved afgang eller ankomst til en ny havn/ankerbugt efter sejlads. Du er med til at sætte rammerne for oprydning og rengøring, det er som sagt et fælles ansvar. Ved afmønstring efter endt togt vil der være en stor hovedrengøring som strækker sig over 1-2 dage
.

RORVAGT OG  BAGVAGT

Når vi sejler, er der altid én, som har rorvagten og dermed ansvar for at styre båden efter skippers kurs, holde øje med vind og vejr, og undgå farer i havet. Bagvagten hjælper med at holde udkig, sørger for forplejning og kan tage over under toiletbesøg, måltider og andet. I hårdt vejr hjælpes vi ad og følger skippers plan. Vagterne kan være af 2-4 timers varighed afhængig af vejr og besætning. 


KØKKENVAGT
Madlavning er en yderst vigtig opgave, som vi oftest løser med en rotationsplan, hvor vi skiftes til at have køkkenvagten. Køkkenvagten består i at forberede de 3 hovedmåltider, tage opvasken og rydde op. Alle må super gerne bidrage til at bage, lave kaffe/the til hygge og socialt samvær.


RESSOURCER 

Ferskvand og strøm er knappe ressourcer på en båd. Derfor bader vi kun i havet, og skyller derefter over med en smule ferskvand. Det samme gælder opvask. Vi oplader, når der er fuld knald på solen og dermed batterierne. Det betyder man måske skal undvære skærmtid, og istedet nyde havets “fjernsyn” eller analog underholdning. Alfa og omega er at der er strøm til navigationsudstyret og køleskabene.


PERSONLIG HYGIEJNE

Når man lever sammen på en båd, lever man tæt. Med hensyn til personlig hygiejne forventer vi at du selv sørger for en fornuftig standard, og er du i tvivl så tag hellere et ekstra bad - havet er altid tilgængeligt, ellers er der håndbruser på dækket og bruser i badeværelset med varmt vand.(dog kan brusebad være rationeret i perioder, da det er drikkevand der anvendes).

Alle søger for at rengøre efter sig når toliet og bad er benyttet. Det gør livet lidt lettere og sjovere for os alle.


RUSMIDLER, HASH, NARKOTIKA, RYGNING OG ALKOHOL

RUSMIDLER
Brug af rusmidler og narkotika, eller besiddelse heraf, medfører lange fængselsstraffe i de lande vi besøger. Vi kan ikke acceptere hverken besiddelse eller brug af nogen form for stoffer ombord eller i land, da det vil påvirke alle på båden, såfremt en person ombord bliver taget med besiddelse eller påvirkning heraf. Brydes denne regel vil det medføre øjeblikkelig bortvisning og afmønstring fra båden.


RYGNING

Du må gerne ryge udenfor ombord, hvis du viser hensyn til andre. Der er mange brandfarlige ting om bord, så vær opmærksom på det.
Under sejlads foregår rygning bagerst i cockpittet fra rat og agterud, og når vi ligger for anker og i havn må der ryges ude i stævnen, på badeplatformen (hvis der ikke er andre) eller på kajen.

ALKOHOL

Der vil under sejlads og længere stræk ikke være mulighed for at indtage alkohol. Man er ikke alkoholisk påvirket når man har rorvagt. Det er derfor ikke tilladt at drikke alkohol under sejlads, medmindre skipper tillader det. Dertil skal det nævnes, at man som sejler skal kende til begrebet Sundowner. Dette er et vigtigt begreb og definerer den drink der indtages ved solnedgang, efter en skøn dag med sejlads eller andre eventyr. En Sundowner er vigtig og skaber samlingspunkt for en skøn dag på havet.DET MED SMÅT
(Refundering, ændringer på ruten, Tujunga på værft mm.)


 • Vi tillader os retten til at ændre på- og afmønstringsdatoer på alle togter frem til 2 måneder før påmønstrings dato. Er dette tilfældet kan du enten vælge at beholde pladsen med de nye datoer eller få tilbagebetalt dine køjepenge. Vi vil selvfølgelig gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer så hurtigt som muligt.
 • Det er vigtigt for os at understrege, at ruten og togterne kun er vejledende! Der kan opstå udfordringer undervejs, som gør at vi bliver forsinket eller ligger i en anden havn tæt på togtets planlagte på- og afmønstringssted. Derfor skal du have luft i dit rejsebudget og kalender til at bo på hotel et par dage inden og efter det aftalte tidspunkt, og/eller hvis du skal transporteres med bus, færge eller indenrigsfly til bådens placering. Disse udgifter dækkes IKKE men er en del af din oplevelse med rejseformen til søs. 
 • Vi anbefaler en fleksibel flybillet og/eller afbestillingsforsikring da forsinkelser eller ændrede ruter ikke kan udelukkes.
 • Hvis du bliver forhindret i at tage med på Tujunga eller selv ønsker at afmønstre før et togt er afsluttet, refunderes køjepenge kun, hvis der er fundet en anden gast, som kan overtage pladsen – og som godkendes af Skipperparret. 
 • Hvis vi beder dig om at afmønstre før tid, tilbagebetales køjepenge svarende til det antal dage, der er tilbage på det pågældende togt.
 • Vi kan risikere at noget ombord går i stykker og skal repareres akut. Dette kan resultere i, at ruten ændres undervejs på togtet og/eller at vi flere uger ligger i samme by/område. Det er derfor vigtigt at du er indforstået med denne del af eventyret, og at du er god til i fællesskab med os, at skabe dine egne oplevelser i ventetiden. Så længe båden er vores base og vi herfra kan finde eventyr ombord på land og til vand, refunderes køjepenge ikke.
 • Vi kan uheldigvis være nødsaget til at ligge os på værft for at få repareret båden. Du skal være opmærksom på at dette også kan være en del af livet ombord på båden. Varer reparationsarbejdet dog mere end 5 dage, tilbagebetaler vi dine køjepenge for hver ekstra dag vi er på værft. Er vi altså sammenlagt 7 dage på værft, tilbagebetales 2 dages køjepenge, hvorpå du har mulighed for at sove på hotel og tage på tur i omkringliggende områder mens vi venter. Togtet fortsættes som planlagt efter endt besøg på værft.  
 • Det er en god ide at have lokal valuta med ombord når du påmønstrer, da det ikke vides hvornår vi lige kan komme forbi en hæveautomat. Du skal også sørge for at have lommepenge med til oplevelser på land, middag/drikke på land og egne luksusvarer. Der kan være begrænset antal hæveautomater på togtet.
 • Undervejs vil vi uploade billeder, videoer og beretninger fra turen på og omkring Tujunga. Du skal derfor være forberedt på at blive set på vores forskellige sociale medier, hjemmeside og andre platforme.
 • Input til pakkeliste - Tryk her